$ 7,125.00 Charity for Sick Kids

Newsletter

On Saturday September  24th 2016,  our kids took part to the Sick Kids Great Adventure Camp Walk #walkforsickkids a world class organization and world class event.

Thank you to our Team that so proudly represented the Brotherhood Pontion Toronto and raised $7125 for Sick Kids Hospital. Thank you to all our sponsors and donors for your support.

Thank you Christina Tsavdaridis, Αnna Panagiotopoulos and Kathy Iliadis for arranging the charity event!

Our Youth: οur Future - Η Νεολαία μας: το μέλλον μας

So much depends upon a cultural group’s youth, especially a displaced people/culture, where the motherland is a place that only exists in the memories of those long lost; where one’s connection to their cultural identity is crucial to its survival, its very existence. All cultural identities depend on their youth to carry on its essence, to breathe new life into it and to pass it along to the next generation keeping it intact and pure. The future is strongly connected and rooted to the past. Future generations carry the beauty and burden of their past relying on their strength to carry it forward into the next generation. Where does one begin to enculturate their youth with ideologies of the past? Starting points can be difficult as each person approaches and identifies with their culture from their unique perspective.
For fifty years now the Brotherhood Pontion Toronto “Panagia Soumela” has stood as a beacon to its Pontian children calling them in, gathering them and giving them a space and place to breathe new life into their culture, to forge bonds within its walls and to connect people to each other in this new and foreign land they had come to live in. As we planted seeds and slowly placed our roots into our adopted country Canada, we are indebted for the gifts it has kindly bestowed upon us, but troubled at the same time, our very comforts and good fortune often lulling us away from our origins. We have entered a new era, one in which UNESCO has deemed the Pontian language-dialect in danger of becoming extinct. With the loss of one’s language, one’s uniqueness and identity also becomes compromised. The price of losing one’s language is high as the nuances that we identify with will soon be forgotten and no longer understood.
Going forward we must ask ourselves what do we wish for our progeny and for future generations? Our vision must be strong and clear. A common goal with a clear mission is needed to bond us together, to put aside personal differences in order to honour our ancestors and keep our past alive in the present. This will look and feel different for everybody as we all choose to honour who we are in a variety of ways. Doing this together however as a unified laos will help our ultimate cause, to have our ancestors sacrifices recognised. This is our responsibility. Τhe floga has been passed unto us and we must nurture it and keep it burning bright. How we choose to do this will be imperative to our future. That’s why we look unto you, the youth of our association, to nurture the spark of that which exists within you, to walk towards the path of our heritage. May Panagia bless your journey and may she keep you safe so that you may never experience the heartache of your ancestors. May their pain, however, stay with you unsettling you, so much so that the desire to know oneself can only be quenched by authentically experiencing one’s culture. May the spirits of our ancestors guide you and keep you close so that you may never stray off the path.


Τόσα πολλά εξαρτώνται από τη νεολαία μιας πολιτισμικής ομάδας, ειδικά ενός εκτοπισμένου λαού/πολιτισμού όπου η πατρίδα είναι ένα μέρος που υπάρχει μέσα από της μνήμες όσων χάθηκαν και όπου η σύνδεση του ατόμου με την πολιτισμική του ταυτότητα είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του και την ίδια του την ύπαρξη. Όλες οι πολιτισμικές ταυτότητες εξαρτώνται από τη νέα γενιά τους για να συνεχίσουν τα βασικά ήθη και έθιμα τους, να δώσουν νέα πνοή σ’ αυτά και να τα μεταλαμπαδεύσουν στην επόμενη γενιά διατηρώντας τα άθικτα και καθαρά. Το μέλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και ριζωμένο με το παρελθόν. Οι μελλοντικές γενιές μεταφέρουν την ομορφιά και το βάρος του παρελθόντος (τους), και εξαρτώνται από τις δικές τους δυνάμεις για να μεταδώσουν την πολιτιστική κληρονομιά στην επόμενη γενιά. Πως αρχίζει κάποιος την μόρφωση της νέας γενιάς με πεποιθήσεις και αντιλήψεις που προέρχονται από το παρελθόν; Τα σημεία εκκίνησης μπορεί να είναι δύσκολα καθώς κάθε άτομο προσσεγγίζει και προσδιορίζει τον πολιτισμική του ταυτότητα από τη δική του οπτική πλευρά.
Πάνω από πενήντα χρόνια η Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά» έχει σταθεί φωτεινός φάρος για τα παιδιά του συλλόγου, προσκαλώντας τα, συγκεντρώνοντας τα, και δίνοντας τους τον χώρο, και τον τόπο, για να δώσουν νέα πνοή στην πολιτιστική κληρονομιά τους, και να χτίσουν γερά θεμέλια ώστε να συνδεθούν οι άνθρωποι μεταξύ τους σ’ αυτόν τον καινούργιο και ξένο τόπο που ήρθαν για να ζήσουν. Η σταδιακή μας ενσωμάτωση στην Καναδική κοινωνία μας απέφερε υλικά αγαθά και ανέσεις, είμαστε ευγνώμονες στη θετή μας πατρίδα για τις ευκαιρίες που μας έχει προσφέρει, αλλά ταυτόχρονα αυτή η οικονομική μας ευημερία και ευμάρεια έχει συμβάλλει στην αποξένωση μας από τις πολιτισμικές μας ρίζες. Έχουμε μπει σε μια νέα πλέον εποχή στην οποία η UNESCO έχει αποφανθεί ότι η Ποντιακή γλώσσα-διάλεκτος είναι υπό εξαφάνιση. Με την απώλεια της γλώσσας, η μοναδικότητα, και η πολιτισμική ταυτότητα του ατόμου βρίσκεται σε κίνδυνο. Το τίμημα της απώλειας είναι μεγάλο γιατί οι μικρές γλωσσικές διαφορές που μας ταυτίζουν σαν άτομα και σύνολο, σύντομα θα ξεχαστούν και θα πάψουν να είναι κατανοητές.
Καθώς προχωράμε πρέπει να αναρωτηθούμε τι θέλουμε για τους απογόνους μας και για τις επόμενες γενιές; Το όραμα μας πρέπει να είναι ισχυρό και ξεκάθαρο. Ένας κοινός στόχος με μια ξεκάθαρη αποστολή είναι αυτό που χρειάζεται για να μας κρατήσει ενωμένους, να βάλουμε στην άκρη προσωπικές διάφορες προκειμένου να τιμήσουμε τους προγόνους μας, και να κρατήσουμε ζωντανό το παρελθόν στο παρόν μας. Το προβληματισμό το προσσεγγίζουμε όλοι διαφορετικά, ανάλογα με τον τρόπο που επιλέγουμε να τιμήσουμε αυτό που είμαστε. Όλοι ενωμένοι ωστόσο θα βοηθήσουμε στην επίτευξη του απώτερου σκοπού μας, να αναγνωριστούν δηλαδή οι θυσίες των προγόνων μας. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Η φλόγα έχει περάσει σ’εμάς κι εμείς πρέπει να την τροφοδοτούμε και να την κρατούμε αναμμένη. Το πως θα επιλέξουμε να το υλοποιήσουμε αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση του μέλλοντος. Γι’αυτό δίνουμε το βάρος σ’εσάς, τα παιδιά του συλλόγου μας, να τροφοδοτήσουμε τη φλόγα αυτή που ήδη υπάρχει μέσα σας, έτσι ώστε να βαδίσετε στον δρόμο της Ελλνηνικής μας κληρονομιάς. Η Παναγία να ευλογεί το ταξίδι σας και να σας προστατεύει ώστε να μη ζήσετε των πόνο των προγόνων σας. O πόνος τους όμως να μείνει μαζί σας για να σας κρατά σε επαγρύπνηση, σε τέτοιο βαθμό, που η επιθυμία της αυτογνωσίας να ικανοποιηθεί βιώνοντας τον πολιτισμό μας. Είθε τα πνεύματα των προγόνων μας να σας καθοδηγούν και να σας κρατούν ενωμένους, ώστε να μην ξεστρατίσετε ποτέ από το ορθό μονοπάτι.

8th Youth Festival

Environmental activities - Tree planting